PKN
  » Kerkdiensten » liturgie » liturgie middagdienst 
Gereformeerde Kerk Doornspijk
Liturgie middagdienst Liturgie middagdienst
middagdienst 13 oktober 2019, 14.30 uur,  aangepaste dienst m.m.v: Wingerd Koor

Voor de dienst kijken we naar: https://www.youtube.com/watch?v=w1S0kR3xiVo

Voor de dienst zingen we: “Kom binnen, het feest gaat beginnen”
Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen.
Kom gauw, kom gauw,
wij wachten op jou
Wij willen vertellen aan groot en aan klein, dat Jezus
jouw Koning en Redder wil zijn.
Kom binnen, kom binnen,
het feest gaat beginnen.
Kom gauw, kom gauw;
wij wachten op jou!

Samen zingen wij: “Doornspijk, een woonplaats waarin mensen samen zijn”
(melodie Glorie, glorie halleluja)
Doornspijk een woonplaats, waarin mensen samen zijn.
Mensen zoals u en ik, met lief en leed en pijn.
‘Ik zal’, zo zegt de Heer, ‘steeds onder u aanwezig zijn.’
Mijn God, U bent bij ons.
Glorie, glorie halleluja (3x)
Mijn God, U bent bij ons.

We heten elkaar heel hartelijk welkom
Samen zingen wij: Psalm 146:1 en 3
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hach’lijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

We zijn stil voor God

We krijgen de groeten van God, onze hemelse Vader

Wij luisteren naar het wingerd koor

Wij bidden om een gezegende dienst

Wij luisteren naar het bijbelverhaal uit de kijkbijbel: “Bruiloft in Kana

Samen zingen wij: “Laat het feest zijn in de huizen”
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als Uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja (8x)
In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Wij luisteren naar Ds. J. Swager

Samen zingen wij: “Kom tot het feest”
Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest,
komt, alle dingen zijn gereed.
Voor arm en rijk is er plaats bereid,
trek aan thans het bruiloftskleed.
Elk die wil mag komen,
gaat tot de Koningszaal.
O, zwakken en vermoeiden,
daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal.

Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest,
't licht straalt van ver u tegemoet,
een ereplaats is voor elk bereid,
die rein is door Jezus' bloed.
Elk die wil mag komen,
gaat tot de Koningszaal.
O, zwakken en vermoeiden,
daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal.

Hoort. Jezus noodt u: komt tot het feest,
kom, arme zondaar stel niet uit,
de Vader roept u een welkom toe,
kom, neem nu een vast besluit
Elk die wil mag komen,
gaat tot de Koningszaal.
O, zwakken en vermoeiden,
daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal.

Wij luisteren naar het wingerdkoor

Wij zeggen samen onze geloofsbelijdenis op:
Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
Die geboren werd in Bethlehem,
Gestorven is aan het kruis en ook begraven is,
maar na drie dagen weer is opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, die mensen leert geloven.
Wij geloven in één christelijke kerk,
waarin wij allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn.
Wij krijgen later een nieuw lichaam
en mogen dan altijd bij Jezus zijn. Amen

Dankgebed

We collecteren

Potpourri van liedjes. Iedereen die wil mag nu op het podium
komen en meezingen en muziek maken.

“Alles is gereed in het Vaderhuis”
Alles is gereed, in het Vaderhuis,
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis.
Alles is gereed, in het Vaderhuis
en daar is vreugd’ vreugd’ vreugd’.

Jezus is de weg, naar het Vaderhuis,
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis.
Jezus is de weg, naar het Vaderhuis,
daar is vreugd’ vreugd’ vreugd’.

Kom en ga met mij, naar het Vaderhuis,
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis.
Kom en ga met mij, naar het Vaderhuis,
daar is vreugd’ vreugd’ vreugd’.

Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis,
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis.
Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis,
daar is vreugd', vreugd', vreugd'.

“Maak een vrolijk geluid voor de Heer”
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
maak een vrolijk geluid voor de Heer
Met de bel van je fiets op de maat
 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Dat Hij jubelt met jou en met mij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Wij ontvangen de zegen

Samen zingen wij met het Wingerd koor: "Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God"
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.

Het wingerdkoor zingt tot slot: “De Here zegent jou”
Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of limonade.

Onze volgende aangepaste dienst zal gehouden worden op D.V. 8 maart 2020. Wij hopen u/jullie daar dan weer te ontmoeten!
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

avonddienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 9:30
meer details

catechisatie
datum en tijdstip 27-01-2020 om 19:00
meer details

gebedskring
datum en tijdstip 28-01-2020 om 19:00
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.